Entrance

Entrance
Entrance

Verk: 12.2 kanalig ljudinstallation
Plats: Moviken Art
Premiär: 2010
Material: Ljud

Ljuden i verket spelades in i masugnen i Forsbacka bruk. De bearbetades till musikaliska element och en installation med 14 kanaler komponerades. Verket uruppfördes i Movikens masugn, så att masugnarna från de båda platserna interagerade med varann. Den rena klangen från Forsbacka påverkades av de akustiska miljöer som återfanns i Moviken. Auditiva släktskap uppstod och det var ibland svårt att avgöra från vilken masugn klangen hade sin hemvist.